Ο Αντιστράτηγος Γ. Γιάννινας Τοποθετήθηκε Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος

Ο Αντιστράτηγος Γ. Γιάννινας Τοποθετήθηκε Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος

Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media!!!