Παραμένει Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Πελοποννήσου ο Ταξίαρχος Π. Πούπουζας

Παραμένει Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Πελοποννήσου ο Ταξίαρχος Π. Πούπουζας

Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media!!!