Εξιχνίαση κλοπής καυσίμων & 15 μπαταριών από οχήματα του εργοταξίου του Δ. Βέλου-Βόχας

Εξιχνίαση κλοπής καυσίμων & 15 μπαταριών από οχήματα του εργοταξίου του Δ. Βέλου-Βόχας

Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media!!!