Το Δ.Σ. του Νοσοκομείου ευχαριστεί τον Υφυπουργό Χρ. Δήμα & τους συμπολίτες μας του Ιατρικού Κέντρου

Το Δ.Σ. του Νοσοκομείου ευχαριστεί τον Υφυπουργό Χρ. Δήμα & τους συμπολίτες μας του Ιατρικού Κέντρου

Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media!!!