Χοροστασίες & Θ. λειτουργίες από τον Σεβ. Μητροπολίτη μας & τον Θεοφ. Επίσκοπο Κεγχρεών

Χοροστασίες & Θ. λειτουργίες από τον Σεβ. Μητροπολίτη μας & τον Θεοφ. Επίσκοπο Κεγχρεών

Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media!!!