Εξεδήμησε προς Κύριον ο Ιερομόναχος Παρθένιος Κασκούτας Εφημέριος του Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ξανθοχωρίου

Εξεδήμησε προς Κύριον ο Ιερομόναχος Παρθένιος Κασκούτας Εφημέριος του Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ξανθοχωρίου

Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media!!!