Η Maria Rita Galli νέα Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ

Η Maria Rita Galli νέα Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ

Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media!!!

Η MariaRitaGalli νέα Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΕΣΦΑ διόρισε σήμερα τη Maria RitaGalli
ως τη νέα Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρείας.

Μέχρι πρότινος, η κα Galli ήταν
Αντιπρόεδρος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Χαρτοφυλακίου της SnamS.p.A. και
Πρόεδρος της κοινοπραξίας SENFLUGA Energy Holdings S.A,
πλειοψηφικού μετόχου του ΔΕΣΦΑ.
Η κα Galliγνωρίζει εις βάθος την ελληνική αγορά ενέργειας
τόσο μέσα από τονηγετικό της ρόλο στη διαδικασία εξαγοράς του ΔΕΣΦΑ το 2018,
όσο και ως Πρόεδρος της SENFLUGA Energy Holdings S.A.

Η ίδια θα αναλάβει τον ρόλο που μέχρι πρότινος κατείχε ο Nicola Battilana,
ο οποίος αναλαμβάνει νέα καθήκοντα στη Snam, κορυφαία εταιρεία ενεργειακών υποδομών παγκοσμίως, έχοντας διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ για δύο χρόνια.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο κ. Battilana ηγήθηκε του μετασχηματισμού του ΔΕΣΦΑ μετά την ιδιωτικοποίηση, συμβάλλοντας ενεργά στη μετατροπή της Εταιρείας σε μία ιδιωτική εταιρεία, στην ανάπτυξη του επενδυτικού πλάνου και στην ενοποίηση του φυσικού ρόλου του ΔΕΣΦΑ ως σημαντικού παράγοντα στην ενεργειακή μετάβαση καθώς και σε διεθνή έργα.

Ο διορισμός της Maria Rita Galli, ενός ανώτερου στελέχους με ισχυρό διεθνές υπόβαθρο στον κλάδο της ενέργειας, επιβεβαιώνει τη δέσμευση των μετόχων του ΔΕΣΦΑ στην επιτάχυνση της πορείας ανάπτυξης της εταιρείας προς έναν ηγετικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου, μέσω του οποίου η Ελλάδα καθίσταται ένας εμπορικός κόμβος και μια βασική πύλη στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

 

Βιογραφικό,MariaRitaGalli

Η Maria RitaGalli διετέλεσε
Αντιπρόεδρος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Χαρτοφυλακίου της 
SnamS.p.A.,
κορυφαίας εταιρείας ενεργειακών υποδομών παγκοσμίως, και
Πρόεδρος της κοινοπραξίας 
SENFLUGA Energy Holdings S.A
που ελέγχει το 66% του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΣΦΑ.

Εργάστηκε για πρώτη φορά στην Eni το 1997
ως πτυχιούχος πυρηνικής μηχανικής από το Πολυτεχνείο του Μιλάνου.
Στην 
Eni εργάστηκε σε διάφορες θέσεις
στο Τμήμα Διεθνούς Επιχειρηματικής Ανάπτυξης,
συμμετέχοντας σε διεθνή έργα και σε πρωτοβουλίες συγχωνεύσεων και εξαγορών.
Ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Eni,
συμμετείχε στον έλεγχο επιχειρήσεων στο εξωτερικό
(Galp, Distrigas, eni Gas & Power Trading BV,
eni Gas & Power France, GVS GmbH κτλ).

Από το 2006 διετέλεσευπεύθυνη του Τμήματος Διεθνούς Επιχειρηματικής Ανάπτυξης
και από τον Ιανουάριο του 2010
του Τμήματος Διεθνούς Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου.

Τον Οκτώβριο του 2016, εντάχθηκε στη Snam ως
Επικεφαλής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Διεθνούς Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου.

–  –

Σχετικά με τον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.

Ο ΔΕΣΦΑ είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία, διαχείριση, συντήρηση
και ανάπτυξη του Ελληνικού Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ).
Με εκτεταμένη εμπειρία και διαθέτοντας ένα υψηλότατης τεχνικής κατάρτισης ανθρώπινο δυναμικό,
ο ΔΕΣΦΑ αποτελεί ταυτόχρονα τον πλέον κατάλληλο και αξιόπιστο εταίρο
στο πλαίσιο των εν εξελίξει διεθνών ενεργειακών έργων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Μέτοχοι του ΔΕΣΦΑ είναι
34% το Ελληνικό Δημόσιο και
66% η Senfluga S.A (κοινή εταιρεία τωνSnam, Enagás, Fluxys και Damco).