Σύσκεψη για το νέο ΠΕΠ Πελοποννήσου 2021 – 2027 υπό τον περιφερειάρχη Π. Νίκα

Σύσκεψη για το νέο ΠΕΠ Πελοποννήσου 2021 – 2027 υπό τον περιφερειάρχη Π. Νίκα

Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media!!!