Συγκροτήθηκαν οι επιτροπές ελέγχου καταλληλότητας των αθλητικών εγκαταστάσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Συγκροτήθηκαν οι επιτροπές ελέγχου καταλληλότητας των αθλητικών εγκαταστάσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media!!!