Την αναβάθμιση του Ιστορικού & Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου Υπέγραψε ο περιφερειάρχης Π. Νίκας

Την αναβάθμιση του Ιστορικού & Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου Υπέγραψε ο περιφερειάρχης Π. Νίκας

Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media!!!