Θέματα του Δ. Βέλου Βόχας στην Συνάντηση: Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειαρχών, Δημάρχου & Αντιδημάρχου

Θέματα του Δ. Βέλου Βόχας στην Συνάντηση: Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειαρχών, Δημάρχου & Αντιδημάρχου

Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media!!!