Την εισήγηση της περιφερειακής Αρχής ενέκρινε το ΠE. ΣY. που συζήτησε την μεταφορά μαθητών με αναπηρία

Την εισήγηση της περιφερειακής Αρχής ενέκρινε το ΠE. ΣY. που συζήτησε την μεταφορά μαθητών με αναπηρία

Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media!!!