Στον περιφερειάρχη Π. Νίκα επιδόθηκε ο προνοιακός χάρτης της Περιφέρειας

Στον περιφερειάρχη Π. Νίκα επιδόθηκε ο προνοιακός χάρτης της Περιφέρειας

Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media!!!