Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου την Δευτέρα 5 Απριλίου

Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου την Δευτέρα 5 Απριλίου

Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media!!!

Με συνολικά 17 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει
το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου
την ερχόμενη Δευτέρα 5 Απριλίου.

Η συνεδρίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
και έχει προγραμματιστεί να αρχίσει στις 4 το απόγευμα.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ:

15. Υποβολή προς έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
της δεύτερης περιόδου λύσης και εκκαθάρισης 02-8-2019 έως 1-8-2020
μαζί με το Προσάρτημα και την έκθεση Διαχείρισης των Εκκαθαριστών
του Κέντρου Επιμόρφωσης Κατάρτισης Ν. Κορινθίας (ΚΕΚ) Α.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Γκιολής

16. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου
«Τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ)
του διυλιστηρίου της εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε
που βρίσκονται στους Αγίους Θεοδώρους ΠΕ Κορινθίας»

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αθηνά Κόρκα – Κώνστα

17. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου
«Νέοι κυκλικοί κόμβοι στης είσοδο της πόλης του Ζευγολατιού, θέση “Γράνα”
και στην είσοδο της πόλης του Βραχατίου, θέση “Νεκροταφείο” τ
ου Δήμου Βέλου Βόχας της ΠΕ Κορινθίας»

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χαρίλαος Βυτινιώτης
Τα 17 θέματα της ημερήσιας διάταξης του Περιφερειακού Συμβουλίου
μπορείτε να τα δείτε εδώ.