Προς ένταξη στο ΠΕΠ Πελοποννήσου ο κόμβος Αρχαίας Νεμέας – Δερβενάκια – Μυκήνες

Προς ένταξη στο ΠΕΠ Πελοποννήσου ο κόμβος Αρχαίας Νεμέας – Δερβενάκια – Μυκήνες

Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media!!!

Το σημαντικό έργο βελτίωσης του δρόμου κόμβος
Αρχαίας Νεμέας – Δερβενάκια – Μυκήνες, προϋπολογισμού 48.850.00 ευρώ,
υποβλήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Εργων της Περιφέρειας  Πελοποννήσου
προς ένταξη στο ΠΕΠ 2014 – 2020.

Το εν λόγω έργο υποβλήθηκε στο πλαίσιο της πρόσκλησης του ΠΕΠ Πελοποννήσου
“Λειτουργική αναβάθμιση ενδοπεριφερειακών συνδέσεων της Περιφέρειας”.