Στο έργο ηλεκτροφωτισμού της Κορίνθου – Εξαμιλίων ο Δήμαρχος Βασίλης Νανόπουλος

Στο έργο ηλεκτροφωτισμού της Κορίνθου – Εξαμιλίων ο Δήμαρχος Βασίλης Νανόπουλος

Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media!!!