Ομόφωνη εκλογή Σταματόπουλου στο Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας

Ομόφωνη εκλογή Σταματόπουλου στο Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας

Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media!!!