Την αναγκαιότητα υλοποίησης του σχολείου στην Αρχαία στήριξε με ζέση ο Δήμαρχος Κορινθίων στο ΚΑΣ

Την αναγκαιότητα υλοποίησης του σχολείου στην Αρχαία στήριξε με ζέση ο Δήμαρχος Κορινθίων στο ΚΑΣ

Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media!!!