Υφυπουργός Χρίστος Δήμας: ¨Εθνικές Χρηματοδοτήσεις ύψους 2,79 εκατ. ευρώ για τα ερευνητικά έργα 5 Πανεπιστημίων¨

Υφυπουργός Χρίστος Δήμας: ¨Εθνικές Χρηματοδοτήσεις ύψους 2,79 εκατ. ευρώ για τα ερευνητικά έργα 5 Πανεπιστημίων¨

Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media!!!