Διαδικτυακή Συζήτηση ¨Η Έρευνα και η Καινοτομία στην Ελλάδα¨ με την συμμετοχή του Υφυπουργού Χρ. Δήμα

Διαδικτυακή Συζήτηση ¨Η Έρευνα και η Καινοτομία στην Ελλάδα¨ με την συμμετοχή του Υφυπουργού Χρ. Δήμα

Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media!!!