ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΡΑ 25 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΡΑ 25 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ

Μεταδώστε Αυτό το Άρθρο στα Social Media!!!